Vrhnjak
  • T: 031 475 360
  • E: info@vrhnjak.si

Posodobitev žagalne linije s tračno žago

Podjetje Predelava lesa, Tine Vrhnjak s.p. je v letu 2017 investiralo 147.034,00€ v posodobitev žagalne linije s tračno žago. Za posodobitev smo pridobili iz naslova operacije »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 sredstva v višini 58.675,60€Povezave:

Podjetje Predelava lesa, Tine Vrhnjak s.p. je pridobilo pomoč iz naslova podukrepa št.M08.6 »Naložba v pred industrijsko obdelavo lesa«. S pridobljeno finančno pomočjo se bo posodobila žagalna linija za razrez hlodovine, ki je bila do sedaj z veliko fizičnega dela.

Glavne dejavnosti podjetja

Podjetje Predelava lesa, Tine Vrhnjak s.p. ima mizarski obrat, sedaj se bo okrepila tudi v žagarskem obratu, kjer bo s sodobno žagalno linijo delo lažje, produkti bodo kvalitetnejši, olajšano bo delo. S posodobitvijo žagalne linije se je v osnovi želelo razbremeniti zaposlene in jim zagotoviti čim boljše pogoje za delo, poleg tega pa izboljšati kakovost produktov in varnejše delo v proizvodnji.

Ciji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

Posodobitev žagalne linije,
izbolšana kvaliteta žagarskih proizvodov,
zagotoviti čim boljše pogoje zaposlenim.

Pričakovani rezultati

Manjši izpad proizvodnje zaradi dotrajanosti žagalne linije,
zmanjšanje fizične obremenitve zaposlenih,
bolj varno delo v proizvodnji.